Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

diagnoza

W ramach indywidualnych spotkań z psychologiem prowadzimy:

Poradnia

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

  • wcześniejszego rozpoczęcia nauki szkolnej, ,
  • odraczania obowiązku szkolnego,
  • określanie ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • przeprowadzonej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej

Prowadzimy zajęcia:

Informacje o kosztach i dostępnych terminach: +12 421 49 56 kangur@kangur.edu.pl