Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia powstała jako odpowiedź na potrzeby płynące od rodziców i opiekunów, a także dopełnienie naszej działalności, jako Ośrodka Twórczej Edukacji. Od ponad 16 lat zachęcamy i inspirujemy do twórczego myślenia: dzieci, młodzież oraz nauczycieli i psychologów.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych lub edukacyjnych oraz ich opiekunów.

Poradnia

Oferujemy pomoc diagnostyczno - terapeutyczną w poszczególnych sferach rozwoju. Proponujemy konsultacje oraz diagnozę psychologiczną i pedagogiczną. Dbając o indywidualne predyspozycje dzieci oraz bazując na ich mocnych stronach stworzyliśmy cykle zajęć w małych grupach. Mamy nadzieję, że każde dziecko bez względu na rodzaj trudności znajdzie w naszej poradni swoje miejsce!