Polityka prywatności

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W celu obsługi zgłoszenia na zajęcia dla dzieci dokonanego przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie wymagamy podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko dziecka, datę urodzenia, imię i nazwisko rodzica adres e-mail, telefon kontaktowy.
OTE Kangur przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gromadzenie przez nas tych informacji ma na celu jedynie usprawnienie obsługi Państwa zgłoszeń na zajęcia organizowane przez nasz Ośrodek.
Należycie chronimy przekazane nam dane osobowe i nigdy nie udostępniamy ich podmiotom zewnętrznym.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: "RODO") informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Witold Ligęza, Joanna Ligęza oraz Weronika Piotrowska, adres do korespondencji: ul. Grzegórzecka 8/14 31-530 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kangur.edu.pl;
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, w szczególności zapisania uczestnika, przeprowadzenia kształcenia oraz wystawienia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kształceniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom obsługującym OTE Kangur w zakresie obsługi księgowej, informatycznej oraz prawnej wyłącznie w celu wykonania umów obejmujących świadczenie w/w usług, jak również uprawnionym organom publicznym, przy zachowaniu zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w RODO, w tym zasady rzetelności, integralności oraz poufności;
 4. dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. II, w tym przez okres przechowywania wymagany przez właściwe organy, takie jak organy administracji podatkowej, skarbowej oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością Administratora;
 5. na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:
   dostępu do danych osobowych;
  1. ich sprostowania;
  2. usunięcia;
  3. ograniczenia przetwarzania;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt. II;
 7. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Biuletynu Informacyjny OTE Kangur

Zapisanie się na listę mailingową „Kangurowe nowości” wymaga podania aktywnego adresu e-mail.
Przekazanych nam adresów e-mail nigdy nie przekazujemy podmiotom zewnętrznym.
Aby usunąć adres z listy mailingowej należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdego maila, który wysyłamy.

Informacje logowania

Podczas logowania na stronie www.kangur.edu.pl nasza serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Państwa komputerach.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika
 2. tworzenia statystyk odwiedzalności, które pomagają nam określić, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, ile ich jest i co ich interesuje na naszej stronie www,
 3. utrzymania sesji użytkownika strony www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych - przeglądarki internetowe domyślnie ustawione są w sposób dopuszczający przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie). Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności strony internetowej takich jak: logowanie na stronie www, złożenie zamówienia.

Jak dokonać zmiany ustawień cookies?

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronach producentów oprogramowania:

Urządzenia mobilne: