Jak pracujemy w OTE KANGUR

METODA PRACY

Co to znaczy Twórczo się Rozwijać?
 • To rozwijać się aktywnie poprzez poszukiwanie ważnych doświadczeń, a nie tylko bierne ich przyswajanie
 • To bawić się w mądre zabawy, które są dostosowane do możliwości dziecka
 • To czerpać radość z każdej podejmowanej aktywności
 • To często się uśmiechać i śmiać
 • To być samodzielnym
 • To w pełni odkrywać i wykorzystywać potencjalne możliwości dziecka
Jak zachowuje się twórcze dziecko?
 • Chętnie eksperymentuje z przedmiotami, dokładnie bada ich możliwości
 • Łatwo wzbudzić w nim zainteresowanie nowymi zabawami i aktywnościami
 • Jest odważne, lubi eksperymentować
 • Silnie angażuje się w zabawę - zabawa potrafi go całkowicie pochłonąć
 • Lubi wymyślać: nowe melodie, nowe słowa, nowe zabawy, nowe dźwięki, nowe ruchy itd.
 • Jest ciekawe świata, zadaje dużo pytań
 • Jest pogodne, żartobliwe, szuka zabawnych sytuacji w otoczeniu
 • Lubi ruch
 • Chętnie fantazjuje, ma bogatą wyobraźnię
 • Jest otwarte i wrażliwe na otoczenie
Nasze zajęcia wspierają rozwój dzieci poprzez:
 • Ułatwianie zdobywania doświadczeń w zabawie z rówieśnikami
 • Zachęcanie do samodzielności i odwagi
 • Twórczą pomoc w nabywaniu kluczowych umiejętności związanych z myśleniem
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego
 • Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni
 • Rozwijanie ciekawości i chęci do odkrywania świata

JAK TO ROBIMY W KANGURZE?

KSZTAŁCĄCA ZABAWA

Podstawową formą pracy w Kangurze jest ciekawa zabawa nastawiona na twórczą aktywność dzieci i prowadzących. Jest to zabawa, która w sposób dostosowany do wieku dzieci, ma na celu wyrobienie określonych nawyków w myśleniu i działaniu. Chcemy aby dzieci nie bały się myśleć i działać twórczo, aby miały wiele pomysłów, które umieją zrealizować wśród rówieśników. Oczywiście zawsze pamiętamy o potrzebach i możliwościach dziecka w określonym wieku i dobieramy treść zajęć tak, aby była jednocześnie atrakcyjna i wyprzedzająca "o krok" umiejętności dziecka w danym obszarze.

MAŁE GRUPY

Bawimy się i pracujemy w tworzących klimat bezpieczeństwa małych grupach do 12 dzieci. Szczegółowe plany zajęć dla grup dostosowujemy na bieżąco do możliwości dzieci na podstawie ciągłej i twórczej obserwacji. Szanujemy indywidualność każdego dziecka.
Chcemy bowiem, by KAŻDE dziecko na naszych zajęciach miało szansę na odnoszenie sukcesów, które budują jego poczucie własnej wartości

AUTORSKI PROGRAM

Od ponad 15 lat doskonalimy bardzo atrakcyjny autorski, niezwykły program. Każda grupa wiekowa realizuje szczegółowe cele adekwatne do wieku, zawsze nadrzędnym celem jest rozwijanie u dzieci kompetencji kreatywnej, czyli umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia i działania.

RZETELNA KADRA

Zajęcia prowadzi stały, zgrany i wykwalifikowany zespół. Każdy trener - prowadzący zajęcia przed objęciem grupy odbywa przynajmniej roczny staż szkoleniowy. Zespół prowadzących jest także objęty stałą superwizją zajęć. Zapewnia to rzeczywiście profesjonalne, obiektywne i zindywidualizowane podejście do wszystkich uczestników naszych zajęć.

NAUKOWE PODSTAWY

Dbamy o rzetelność naszej pracy; nie tylko nasze i Państwa obserwacje, ale też badania psychologów i pedagogów pokazują, że nasze zajęcia naprawdę przynoszą efekty: dzieci są bardziej twórcze, mają więcej pomysłów, płynniej myślą.
Na naszych zajęciach, korzystając z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki twórczości dbamy o rozwój twórczego myślenia i o harmonijny rozwój dziecka .

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Zaczynamy od wstępnej rozmowy - chcemy wtedy dowiedzieć się jak najwięcej o Państwa dziecku, jego mocnych stronach, zainteresowaniach, potrzebach. Chcemy uzgodnić z Państwem kierunek i zakres naszych działań edukacyjnych. Na podstawie takiej rozmowy, biorąc pod uwagę otrzymane informacje i sugestie dobieramy grupę oraz tworzymy szczegółowe plany zajęć. My ze swej strony chcemy dzielić się spostrzeżeniami na temat dzieci. Prowadzący zajęcia na bieżąco mogą Państwa informować o postępach dziecka i jego funkcjonowaniu w grupie. Roczny cykl zajęć zostanie podsumowany tzw. opisową opinią. Doceniamy to, co robią Państwo dla swoich dzieci przysyłając je na zajęcia do Kangura, dlatego staną się Państwo członkami elitarnego klubu Rodziców Twórczego Dziecka. Rodzice także mogą się uczyć! W Kangurowej Szkole dla Rodziców. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach i kursach, o kolejnych będziemy informować. Rodzice, którzy ukończyli już oferowane obecnie kursy pytają o następne, a to chyba najlepsza rekomendacja i zachęta.