TWÓRCZE ZABAWY ROZWIJAJĄCE

dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat


Twórcze Zabawy Zwykłymi przedmiotami

SKOK POZNAWCZY

Przedszkolaki mogą sprawnie myśleć! Pomagamy im w tym stymulując je do coraz dłuższego skupiania uwagi na proponowanych zabawach. Wspomagamy także rozwój pamięci. W trakcie wielu wspólnych zabaw dzieci mają możliwość rozwijania myślenia analitycznego, czyli rozkładania wszystkiego na części, jak i syntetycznego, czyli składania z części nowych całości. A przede wszystkim młodzi Kangurowicze uczą się, że samodzielne myślenie jest czymś naprawdę przyjemnym.

Twórcze Zabawy Zwykłymi przedmiotami

SKOK MOTORYCZNY

Bieganie, skakanie, tańczenie – to aktywności lubiane przez większość dzieci. Zatem i w Kangurze mają one możliwość rozwijania swoich ruchów ciała. Skaczą na 100 różnych sposobów (jak słoń, mysz, krasnoludek, zepsute krzesło itd.). Ale nie tylko to! Uczą się także bardziej subtelnych ruchów, np. rozwijającego się kwiatu czy też małej surykatki.

Kangurowicze mają także możliwość nabierania coraz większej sprawności w posługiwaniu się swoimi dłońmi. W trakcie wielu różnych zabaw plastycznych zwiększają swoje umiejętności w coraz sprawniejszym wyrażaniu własnych pomysłów w rysowaniu, malowaniu, wyklejaniu. I musimy przyznać, że bardzo to lubią!

Twórcze Zabawy Zwykłymi przedmiotami

SKOK TWÓRCZY

Dajemy dzieciom możliwość rozwijania twórczego potencjału. Pomagamy im szczegółowo badać przedmioty i zjawiska, dajemy im przestrzeń do swobodnego eksperymentowania. Wzmacniamy je w byciu odważnymi i ciekawymi świata. Ćwiczymy umiejętność zadawania wielu nietypowych pytań, na które wspólnie poszukujemy odpowiedzi. Pobudzamy naszą wyobraźnię często bawiąc się w zabawę „co by było gdyby..”. Wspólnie śmiejemy się z zabawnych sytuacji, które się nam w trakcie zajęć przytrafiają, często się do siebie uśmiechamy.

Nie tylko wspieramy rozwój twórczego potencjału, ale także wspieramy twórcze myślenie już u przedszkolaków. Zwiększamy płynność myślenia (umiejętność udzielania jak największej ilości odpowiedzi na stawiamy problem), giętkość myślenia (umiejętność podawania odpowiedzi z różnych kategorii) oraz jego oryginalność (uczymy się podawać pomysły niezwykłe i nietypowe). Wzmacniamy u dzieci elaborację (umiejętność dopracowywania pomysłów) oraz wrażliwość na problemy (umiejętność dostrzegania problemów w otoczeniu).

Twórcze Zabawy Zwykłymi przedmiotami

SKOK EMOCJONALNO-SPOŁECZNY I KOMUNIKACYJNY

W Kangurze bardzo dbamy o jakość relacji, jakie dzieci ze sobą nawiązują. Pomagamy im w rozumieniu sytuacji społecznych, w jakich biorą udział, podpowiadamy sposoby zachowań, które pomagają im uzyskiwać jak największą radość ze współdziałania w grupie rówieśników. Dbamy też o dziecięce emocje. Uczymy się wielu różnych sposobów wyrażania złości, zaciekawienia, smutku czy też radości. Dbamy o to, by atmosfera wspólnej pracy była przepełniona przede wszystkim radością!

Dzieci mają możliwość zarówno nabywania jak i ćwiczenia sposobów komunikacji słownej. Na poziomie najmłodszych Kangurzątek jest to związane z przyswajaniem i przetwarzaniem nowych słów. Starsze dzieci nie tylko wzbogacają posiadane już słownictwo, ale także trenują wiele ciekawych sposobów na wyrażanie swoich myśli.

Kangurowe Trampoliny Rozwojowe (autorskie sposoby pracy)


Kangurowa Torba Niespodzianek

Czyli zabawy budzące ciekawość. Z użyciem rekwizytów lub odpowiednio dobranych tekstów bajek, wierszyków i opowiadań. Poprzez wprowadzenie elementów niezwykłych, zaskakujących, wspólne zadawanie pytań pobudzamy motywację do uczestnictwa w zajęciach i aktywnego poznawania świata.

Twórcze Zabawy Zwykłymi przedmiotami

Korzystamy z prostych, a jednocześnie najbardziej rozwijających intelektualnie i manualnie pomocy (np. chusty, piłeczki, kasza, guziki, sznurki, itd.). Możemy je wykorzystywać na przeróżne sposoby. Wspólnie z dziećmi szukamy nowych zastosowań codziennych przedmiotów, zachwycamy się ich różnorodnością.

Obrazki, które Uczą

Dajemy dzieciom do zabawy kolorowe, ciekawe, pobudzające wyobraźnię pomoce graficzne: obrazki, klocki, ilustracje. Obrazy najlepiej przemawiają do maluchów. Dzieci bawiąc się i pracując z obrazem rozwijają spostrzegawczość, uczą się nazywać przedmioty, ludzi, zwierzęta, określać ich cechy. Kolorowe ilustracje pobudzają wyobraźnię i pomagają w rozwoju mowy.

Kangurkowe Zabawy Plastyczne

Pobudzające rozwój twórczy, rozwój motoryczny i wrażliwość estetyczną - dzieci zapoznają się ze zróżnicowanymi materiałami i przyborami plastycznymi, na każdych zajęciach powstaje więc konkretne dzieło. Poprzez zabawy plastyczne pomagamy dzieciom w jak najlepszym rozwoju manualnym, stymulujemy wyobraźnię, dajemy szerokie pole do ekspresji i eksperymentowania.

Kangurkowe Zabawy Ruchowe

Mają na celu zachęcenie dzieci do Radosnych Kontaktów Społecznych. Dzieci mogą w ten sposób ćwiczyć swoją sprawność ruchową, koordynację, orientację w przestrzeni. Uczą się organizować i pożytkować swoją ruchliwość. Poprzez przyjemność, jaką daje wspólna zabawa dzieci nabierają pewności siebie w kontaktach z innymi, uczą się zasad, zaczynają zwracać uwagę na rówieśników i dążyć do nawiązywania z nimi dobrych relacji.

Muzyka Inspirująca do Rozwoju

Muzyka jest ważnym i stałym elementem naszych zajęć. Towarzyszy większości zabaw ruchowych, czasem jest tłem zabaw plastycznych. Zabawy rytmiczne, zabawy głosem, eksperymenty związane z muzyką i śpiewanie prostych piosenek są podstawami dobrego rozwoju indywidualnego (językowego, motorycznego, twórczego). Wspólne słuchanie i tworzenie muzyki daje dzieciom poczucie obecności i współtworzenia grupy. Zachęcamy dzieci do prób interpretacji muzyki - poprzez taniec i swobodną ekspresję.