STAŻ I PRACA W OTE KANGUR

STAŻ W KANGURZE

Informacje o stażu

Staż w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą poznając metody i techniki pracy z grupą w obszarze rozwijania twórczego myślenia i działania. Zapraszamy psychologów, pedagogów, ale także studentów i absolwentów innych specjalności, którzy posiadają osobiste predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz chęć rozwoju w tym obszarze. Dla wyróżniających się absolwentów naszego stażu przewidujemy oferty pracy - prowadzenie zajęć lub inne funkcje w Grupie Edukacyjnej OTE Kangur.

W ramach stażu:

  • RZETELNE I PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ (sprawdzony kompletny program szkoleniowy, w nim: praktyczna psychologia twórczości - elementy teorii, podstawy konstrukcji ćwiczeń i zajęć twórczych, testy twórczości w teorii i praktyce, warsztaty "pomoce dydaktyczne w zajęciach twórczych", jak prowadzić obserwację dzieci i grupy, arkusze obserwacyjne, warsztat pisania opinii o uczestnikach twórczych zajęć, spotkania superwizyjne i inne)
  • WSPÓŁPROWADZENIE I PROWADZENIE POD SUPERWIZJĄ TWÓRCZYCH ZAJĘĆ - Twórcze Zabawy Rozwijające lub Szkoła Twórczego Myślenia (łącznie w roku 125 do 250 godzin zajęć, zależnie od możliwości)
  • Dużo materiałów oraz możliwość korzystania podczas stażu ze sprawdzonej literatury i banków ćwiczeń (nie tylko twórczych) dla dzieci i młodzieży
  • UCZESTNICTWO W INNYCH FORMACH SZKOLENIA (m.in. autorski trening twórczego myślenia i ekspresji twórczej, a także nieodpłatne szkolenie dot. działań twórczych z dziećmi z oferty MNODN (szczegóły w regulaminie stażu)
  • ZNIŻKI NA POZOSTAŁE KURSY organizowane przy współpracy OTE "Kangur" przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. www.mnodn.kangur.edu.pl

Jesteś z poza Krakowa?

Dla osób spoza Małopolski proponujemy EKSTERNISTYCZNĄ FORMĘ SZOLENIA STAŻOWEGO. Szczegóły w kontakcie mailowym.


Opłaty i zgłoszenia

zgłoszenia na staż

Zadzwoń, przyjdź lub wyślij CV do Ośrodka Twórczej Edukacji "Kangur"
ul. Grzegórzecka 8/14
tel: 012 421 49 56
e-mail: staz@kangur.edu.pl

Koszt stażu

Opłata za staż wraz ze szkoleniami wynosi łącznie 650 zł płatne w dwóch ratach.
W szczególnych wypadkach możliwość ustalania innych rat, odpracowania części kwoty lub innych form rozliczeń

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i predyspozycje zawodowe (nie profil studiów, ale predyspozycje i chęci do pracy z dziećmi i młodzieżą).
Mile widziani studenci od III roku.
Staż trwa rok akademicki.

Czas trwania stażu

Staż trwa przez rok szkolny: rozpoczyna się we wrześniu, kończy w czerwcu. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość dołączenia do stażu w innym terminie - wg. miejsc i po ustaleniu zasad.

Absolwenci stażu po uzyskaniu pozytywnej opinii (i posiadający odpowiednie wykształcenie) mają pierwszeństwo w ubieganiu się o pracę w OTE Kangur (praca w charakterze nauczyciela w Kangurowych Przedszkolach lub przy innych działalnościach OTE Kangur).