Grupa Edukacyjna OTE KANGUR

INFORMACJE O NAS

Stworzenie Ośrodka Twórczej Edukacji „Kangur” w 1997 roku wynikało z naszej fascynacji kreatywnością i popartego pracą naukową przekonania, że można twórcze myślenie rozwijać. Można i warto, bo współczesna nauka pokazuje jego pozytywny wpływ na wszystkie sfery rozwoju.

TWÓRCZE ZABAWY ROZWIJAJĄCE I SZKOŁA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Od razu postanowiliśmy zająć się przede wszystkim wspomaganiem twórczego rozwoju dzieci. Twórcze Zabawy Rozwijające dla najmłodszych i Szkoła Twórczego Myślenia dla uczniów od 6 do 12 roku życia to autorskie, sprawdzone w wieloletniej praktyce, programy wspierające kompetencje dziecka, szczególnie te związane z kreatywnością. Teraz nie tylko przypuszczamy, ale wiemy na pewno, że dziecko (a także dorosły) utrwalając nawyki związane z twórczym myśleniem - utrwala w sobie nawyk i radość z myślenia w ogóle.
Wprowadzone przez nas do praktyki psychologiczno-pedagogicznej pojęcie kompetencji kreatywnej, pozwala na naukową weryfikację działań, które są dla dzieci wspaniałą zabawą. Efektywność naszej pracy została zweryfikowana wprost przez naszych klientów – cieszymy się z tego, że Państwo i dzieci chcecie wracać na zajęcia – ale także w badaniach naukowych (Skąd dzieci biorą nowe pomysły?)

KANGUROWE PRZEDSZKOLA

Zgodnie z naszą filozofią mądrej i twórczej pracy z dziećmi prowadzimy także trzy placówki Kangurowego Przedszkola w Krakowie: przy ul. V. Hofmana 9, ul. Olszańskiej 15 i ul. Podgórki Tynieckie 106 http://www.kanguroweprzedszkole.edu.pl.

KANGUROWA SZKOŁA

Nasza szkoła jest logiczną konsekwencją naszych działań w edukacji. Chcemy, aby Kangurowa Szkoła nie kojarzyła się na pierwszym miejscu z podręcznikiem czy tablicą. Chcemy dać dzieciom dużo więcej niż umiejętność czytania i pisania. Dużo więcej niż dobrze zdany egzamin 6-klasisty. Chcemy, aby oprócz szerokiej wiedzy o otaczającym świecie byli dobrymi i wrażliwymi na innych ludźmi. Chcemy, żeby znając swoją ogromną wartość potrafili pracować nad sobą i brać odpowiedzialności za społeczność w jakiej żyją. http://www.szkola.kangur.edu.pl

MAŁOPOLSKI NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Włączyliśmy się także we wspomaganie reformy edukacji w obszarze edukacji twórczej, programów nauczania, pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniowi i dziecku przedszkolnemu oraz wielu innych. W ramach Małopolskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy OTE Kangur oferujemy ponad 200 form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, ale też polecanych rodzicom.
http://www.mnodn.kangur.edu.pl


Serdecznie zapraszamy na zajęcia całe Rodziny. Kangur to Miejsce Twórczej Edukacji!

W imieniu Zespołu
dyrektor Grupy Edukacyjnej OTE Kangur
dr Witold Ligęza