Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Psychoterapia grupowa dla dzieci

Zapraszamy dzieci, które:

  • przejawiają trudności w zakresie funkcjonowania społecznego (np. w adaptacji do grup rówieśniczych, w przestrzeganiu norm i zasad współżycia społecznego, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, itp.)
  • potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego (np. ze względu na trudności w różnicowaniu i wyrażaniu własnych stanów emocjonalnych, radzeniu sobie ze stresem i napięciem, z samokontrolą, itp.)
  • wymagają pomocy w budowaniu stabilnej i adekwatnej samooceny
  • doświadczają innych trudności manifestujących się w zaburzeniach zachowania i/lub emocji.

Celem grupy jest stopniowa poprawa w zakresie:

  • samokontroli
  • przestrzegania zasad i norm
  • poczucia pewności siebie
  • obniżenia napięcia i lęku
  • funkcjonowania społecznego i interpersonalnego.

Proponujemy psychoterapię opartą o zabawę i psychodramę, podczas której dzieci będą wcielać się w role członków społeczności kangurowej krainy i rozwijać różnorodne umiejętności psychospołeczne oraz omawiać w bezpiecznej atmosferze na bieżąco pojawiające się trudności. Włączane będą też techniki behawioralne oraz rozumienie i interpretowanie nieświadomego funkcjonowania uczestników oraz procesu grupowego.

Uczestnicy:

Grupa wczesnoszkolna

Liczebność grup:

6-10 osób. Grupa zamknięta, o stałym składzie.

Czas trwania:

Spotkania raz w tygodniu po ok. 2 godziny zegarowe.
Cykl pracy grupy - ok. 9 miesięcy / 30 spotkań.

Terminy:

wtorki od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. 17.30-19.30

Konkretny termin rozpoczęcia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Koszt:

Cykl - 1500 zł (30 spotkań). Płatność w 6 ratach po podpisaniu umowy.
W cenie: materiały i woda dla dzieci oraz 2 konsultacje dla rodziców podczas całego cyklu pracy grupy.

Kwalifikacja:

Konsultacja psychologiczna – 1 lub 2 spotkania z Dzieckiem i Rodzicami.
Koszt 50 zł, w sytuacji przyjęcia do grupy odliczany od raty płatności.

Prowadzący - zespół psychologów i psychoterapeutów:

Ewelina Smagała-Rogalska, Monika Sala
Grupowa psychoterapia psychodynamiczna współprowadzona przez zespół dwóch psychologów, psychoterapeutów. Praca zespołu poddawana regularnej superwizji.

Zgłoszenia i informacje:

Ewelina Smagała-Rogalska
tel. 507 872 152

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur

ul. Dietla 93 oficyna
kangur@kangur.edu.pl

tel. 421 49 56 wew. 73
512 216 762