TRENING TWÓRCZEGO UCZENIA SIĘ

DLA 9-12 LATKÓW

wiek uczestników:

9-12 lat

częstotliwość zajęć:

raz w tygodniu

czas trwania zajęć:

90 minut

ilość spotkań:

10

ważne informacje:

Trening twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności świadomego i twórczego wykorzystywania wiedzy, wspomaganie w poszukiwaniu indywidualności i talentów.zapisz dziecko

Dla 9-12 - latków (klasa IV-VI) proponujemy w ciągu roku szkolnego trzy 10-spotkaniowe cykle związane z doskonaleniem kompetencji uczenia się, segregowania informacji i rozwiązywania problemów.

Chcemy, żeby dzieci stawały się aktywnymi i świadomymi uczestnikami procesu uczenia się. Pokażemy im, jak ważne w nauce i w życiu mogą być dające się wyćwiczyć umiejętności związane z myśleniem i postawą twórczą: umiejętność analizy i syntezy wiedzy, wykorzystywanie w myśleniu analogii i skojarzeń, łączenie odległych idei, otwartość na problemy, ciekawość, płynność i elastyczność w myśleniu.

Będziemy stawiać naszych uczestników w sytuacjach wymagających współpracy, czerpania z cudzych pomysłów, udostępniania swoich pomysłów grupie. Wszystko to w atmosferze swobodnej, dobrej i mądrej zabawy!

zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat

Pomysł cyklu wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom edukacyjnym, stawianym nie tyle przez samą szkołę, co ważnych z punktu widzenia przyszłości dzieci (np. rynku pracy):


WYZWANIA STOJĄCE PRZED DZIEĆMI W SZKOLE I W ŻYCIU UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJANE PODCZAS TRENINGU CELE SZCZEGÓŁOWE:
CO POTRAFI TWÓRCZO UCZĄCE SIĘ DZIECKO
Zmienne środowisko, wymagające elastyczności w myśleniu i działaniu.
 • Elastyczność myślenia (sprawne przełączanie się)
 • Myślenie przez analogię
 • Podczas rozwiązywania zadania czerpie inspirację z różnych dziedzin
 • Szuka powiązań między odległymi pojęciami
 • Sprawniej przerzuca się między zadaniami
Proces uczenia się nastawiony przede wszystkim na poszukiwanie, selekcję i segregowanie informacji, nie tylko na zapamiętywanie.
 • Zadawanie pytań
 • Poszukiwanie źródeł informacji
 • Selekcja informacji
 • Określanie priorytetów podczas rozwiązywania zadania
 • Formułuje trafne pytania
 • Czerpie wiedzę z różnych dostępnych źródeł informacji
 • Tworzy hierarchię zadań, określa priorytety
 • Spośród wielu informacji wybiera te najważniejsze z punktu widzenia zadania
Rozwiązywanie problemów otwartych.
 • Płynność myślenia
 • Otwarte wyrażanie pomysłów
 • Podaje wiele pomysłów dotyczących jednego tematu
 • Chętnie i swobodnie dzieli się swoimi pomysłami
Współpraca w zespole, uczenie się zespołowe.
 • Empatia
 • Rozumienie punktu widzenia innych osób
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności dyskutowania
 • Konstruktywne krytykowanie
 • Dzielenie się pracą w grupie
 • Przepływ informacji w grupie
 • Rozumie, że problem może wyglądać różnie, w zależności od perspektywy
 • Rozumie, że problem wygląda inaczej w zależności od perspektywy, ponieważ ludzie posiadają różną wiedzę na jego temat
 • Pozwala innym na swobodne wyrażanie swojego zdania
 • Wyraża krytykę w sposób konstruktywny i uprzejmy, odnosząc się do konkretnej sytuacji
 • Akceptuje kilka rozwiązań dla jednego problemu
 • Potrafi zrezygnować ze swojego pomysłu oraz zgadza się na jego wspólne przekształcanie
 • Dzieli się posiadanymi informacjami, zgłasza wątpliwości, zadaje pytania
 • Podejmuje się samodzielnych działań prowadzących do wspólnego celu
 • Stara się spokojnie wysłuchać zdania innych osób, nawet jeśli się z nim nie zgadza
Planowanie swoich działań, wyznaczanie celów.
 • Rozbijanie procesu na kroki
 • Formułowanie celu
 • Potrafi powiedzieć, jakie działania prowadzą do określonego celu
 • Formułuje cele, wybiera cel główny, ustala kolejność realizowanie celów
Autoprezentacja.
 • Prezentowanie swoich pomysłów
 • Swobodnie prezentuje swoje pomysły, wyraża własne zdanie, proponuje rozwiązania
 • Podejmuje próby przekonania innych do swojego pomysłu
zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat

CYKL I Kangurowa Agencja Detektywów

październik - grudzień

Rusza nabór do Kangurowej Agencji Detektywistycznej! Zapraszamy młodych odkrywców gotowych przywrócić spokój w mieście, w którym przedmioty znikają, mieszkańcy zachowują się podejrzanie a dziwne wypadki zdarzają się nader często. Przed nami dziesięć tygodni i dziesięć tajemniczych "spraw" do rozwiązania.

Uczestnicy cyklu wcielą się w agencję detektywów, wynajmowaną do różnych zadań. Każde zajęcia poprowadzą do rozwikłania osobnej zagadki. Podczas spotkań będziemy wspólnie szukać poszlak, przeprowadzać wywiady ze świadkami, porządkować informacje w postaci wykresów, map i obrazów, wymyślać możliwe scenariusze wydarzeń oraz dyskutować na ich temat.

Nieraz sięgniemy po lupę, żeby zbadać szczegóły problemu, zdarzy nam się również wsiąść do rakiety lub innego latającego wehikułu, aby spojrzeć na sytuację z dystansu. Poszukamy sposobów na to, co blokuje nasze myślenie. Czasem zwrócimy się po pomoc do ulubionego superbohatera, innym razem poszukamy inspiracji w świecie natury lub techniki. Dowiemy się, kogo, kiedy i w jaki sposób zapytać, aby uzyskać pożądane informacje. Popatrzymy na problem oczami uczestnika zdarzeń, przechodnia, ale też latarni ulicznej czy przydrożnego kamyka.

Rozwiązanie zagadki będzie zależeć w dużej mierze od współpracy między członkami Agencji. Detektywi będą planować wspólne działania, dzielić się zadaniami, wymieniać między sobą informacje, dyskutować, wyrażać swoje zdanie i słuchać opinii innych.