KANGUROWE ZAJĘCIA 2020/21

KANGUROWE ZAJĘCIA 2020/21KANGUROWY START! Ze wzglę™du na sytaucję™ epidemiczą… start kangurowych grup planujemy najwcześ›niej na styczeń„ 2021. Zapraszamy do rezerwacji miejsc. Szczegół‚owe [...]

Szkoła dla rodziców i wychowawców w Kangurze NOWA EDYCJA - zapisy

Szkoła dla rodziców i wychowawców w Kangurze NOWA EDYCJA - zapisyOsoby zainteresowane Szkołą… dla rodziców i wychowawców, zarówno w wersji zdalnej (szczegół‚y wkrótce) jak i stacjonarnej (planowane rozpocz™cie [...]

Bieg Tesco

Bieg TescoKangur na  3 Biegu Tesco!  30 sierpnia,  Błonia. Zapraszamy do naszego stanowiska z zabawami kreatywnymi dla dzieci. Bawimy się od 10 do 14.

Grupa terapeutyczna dla dzieci Kangurowa Kraina

Grupa terapeutyczna dla dzieci Kangurowa Kraina  Zapraszamy dzieci, które przejawiają trudności w adaptacji do grup rówieśniczych z powodu: nieśmiałości, wycofania, izolacji [...]

strona 1 z 1

Grupa terapeutyczna dla dzieci Kangurowa Kraina

  Zapraszamy dzieci, które przejawiają trudności w adaptacji do grup rówieśniczych z powodu:

 • nieśmiałości, wycofania, izolacji

 • powolnego nawiązywania kontaktów

 • lękowości w kontaktach

 • zachowań agresywnych

 • częstych konfliktów i obrażania się

 • nadmiernej dominacji lub uległości małej, nadmiernej lub niestabilnej pewności siebie

 • wchodzenia w rolę „ofiary” lub „błazna grupowego”

 • nie podtrzymywania relacji lub częstego i szybkiego ich zrywania

 • nasilonego testowania lub nieprzestrzegania norm i zasad współżycia społecznego

 • obniżonego radzenia sobie z emocjami, napięciem i stresem w sytuacjach grupowych

Celem grupy jest stopniowa poprawa w zakresie:

 • samokontroli

 • integracji społecznej

 • obniżenia napięcia i lęku

 • poczucia pewności siebie

 • przestrzegania zasad i norm

 • tolerancji i radzenia sobie z emocjami w sytuacjach społecznych

 • poszerzenia spectrum stosowanych umiejętności interpersonalnych

 • większej świadomości stanów emocjonalnych własnych i innych osób

 • nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji rówieśniczych

Proponujemy psychoterapię opartą o zabawę i psychodramę w celu zdobycia przez dzieci konstruktywnych doświadczeń interpersonalnych oraz symbolicznego odreagowania trudnych doświadczeń i emocji. Uczestnicy będą wcielać się w role członków kangurowej społeczności i rozwijać różnorodne umiejętności psychospołeczne oraz omawiać w bezpiecznej atmosferze na bieżąco pojawiające się trudności. Włączane będą też techniki behawioralne oraz rozumienie i interpretowanie nieświadomego funkcjonowania uczestników oraz procesu grupowego. W trakcie cyklu pracy grupy przewidziane są psychoedukacyjne spotkania z rodzicami – w połowie i po zakończeniu zajęć.

 

Uczestnicy:

Grupa wczesnoszkolna (I –III klasa), czyli dzieci w wieku 7, 8 i 9 lat.  

Liczebność grup: 6-8 osób. Grupa pracuje w stałym składzie.  

 

Czas trwania:

Spotkania raz w tygodniu trwające 2 godziny zegarowe.

Cykl pracy grupy - ok. 7 miesięcy/ok. ok 25 spotkań.

 

Terminy:

ŚRODY od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. 17.00-19.00

Konkretny termin i godzina rozpoczęcia oraz ilość spotkań zostaną ustalone po zebraniu się grupy.  

 

Lokalizacja:

Krasnal Wilga Park ul. Kobierzyńska 24 Kraków  

 

Koszt:

80 zł/spotkanie - Płatność za cały cykl w ratach po podpisaniu umowy.

W cenie: materiały dla dzieci oraz 2 konsultacje z rodzicami.  

 

Kwalifikacja:

2 konsultacje psychologiczne – pierwsza z Rodzicami, druga z Dzieckiem.

Koszt jednej konsultacji - 80 zł.  

 

Prowadzący - zespół psychologów i psychoterapeutów:  

Monika Sala, Ewelina Smagała-Rogalska

Grupowa psychoterapia psychodynamiczna współprowadzona przez zespół dwóch psychologów, dyplomowanych psychoterapeutów. Zespół ukończył szkolenie uprawniające do prowadzenia grupy wg programu „Miasteczko” i poddaje pracę regularnej superwizji u jego autorki.  

 

Zgłoszenia i informacje:

Monika Sala  tel.  576 285 817  

Ewelina Smagała-Rogalska  tel. 507 872 152  

e-mail: kangurowakraina@gmail.com  

Grupa terapeutyczna dla dzieci Kangurowa Kraina